Lichttwee

Samen vooruit
naar een financieel
gezonde toekomst.

Licht Twee ondersteunt met bewindvoering, budgetbeheer, mentorschap en pgb-beheer

Licht Twee ondersteunt met bewindvoering, budgetbeheer en pgb-beheer​

Bewindvoering

Beschermingsbewind vermindert de kans op schulden, geeft veel minder zorgen over jouw financiële situatie en brengt meer zekerheid over de betaling van de vaste lasten. Het is een beschermende maatregel die door de rechtbank wordt opgelegd. Licht Twee luistert naar jouw wensen en behoeften en stelt zo samen een plan op.

Budgetbeheer

Budgetbeheer zorgt voor rust, zonder dat er te strenge voorwaarden aan zijn verbonden. Het is vrijwillig en zonder tussenkomst van de rechter. Het overzicht houden in je financiële situatie kan soms moeilijk zijn en dit kan veel stress geven. Licht Twee kan je hierbij helpen!

Mentorschap

Een mentor kan voor jou of jouw naasten beslissingen nemen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Een mentor wordt door de rechter benoemd en is er voor mensen die nu of binnenkort zorg nodig hebben en hierover geen beslissingen meer kunnen nemen.

Wat er over ons gezegd wordt

Werkwijze

Aanmelding kan gedaan worden door familie, hulpverlener of cliënt zelf. Daarna kort een telefonische kennismaking om situatie door te nemen.

Situatie in kaart brengen en een plan opstellen dat past bij jouw persoonlijke situatie en wensen.

Alle vereiste formulieren worden ingevuld en verzonden naar de rechtbank.

In de uitspraak van de rechter staat wanneer het bewind van start gaat. Er worden rekeningen voor je geopend, eventuele schuldeisers benaderd en alle vaste lasten zullen uit handen genomen worden.

Als de financiële situatie inzichtelijk is wordt het budgetplan opgesteld. Deze wordt besproken met jou en dan gaan we samen aan de slag!

Interessante artikelen

Zzp’ers met schulden onder bewind

Veel zelfstandig ondernemers (zzp’ers) genieten van de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel, waar en wanneer ze werken. Helaas is ondernemen niet zonder risico. Er zijn diverse redenen te noemen waarom een zzp’er in ernstige financiële problemen kan komen. Denk aan inkomensdaling door één gebeurtenis,

Lees verder >

Gratis intake

Vraag vrijblijvend een gratis intake aan bij Licht Twee.