Lichttwee

Samen vooruit
naar een financieel
gezonde toekomst.

Licht Twee ondersteunt met bewindvoering, budgetbeheer en pgb-beheer

Licht Twee ondersteunt met bewindvoering, budgetbeheer en pgb-beheer​

Bewindvoering

Beschermingsbewind vermindert de kans op schulden, geeft veel minder zorgen over jouw financiële situatie en brengt meer zekerheid over de betaling van de vaste lasten. Het is een beschermende maatregel die door de rechtbank wordt opgelegd. Licht Twee luistert naar jouw wensen en behoeften en stelt zo samen een plan op.

Budgetbeheer

Budgetbeheer zorgt voor rust, zonder dat er te strenge voorwaarden aan zijn verbonden. Het is vrijwillig en zonder tussenkomst van de rechter. Het overzicht houden in je financiële situatie kan soms moeilijk zijn en dit kan veel stress geven. Licht Twee kan je hierbij helpen!

PGB-beheer

PGB staat voor persoonsgebonden budget en wordt verstrekt om zelf zorg of begeleiding in te kopen. Het budget wordt verstrekt door de gemeente, het Zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Licht Twee kan de administratie hiervan overnemen!

Wat er over ons gezegd wordt

Werkwijze

Aanmelding kan gedaan worden door familie, hulpverlener of cliënt zelf. Daarna kort een telefonische kennismaking om situatie door te nemen.

Situatie in kaart brengen en een plan opstellen dat past bij jouw persoonlijke situatie en wensen.

Alle vereiste formulieren worden ingevuld en verzonden naar de rechtbank.

In de uitspraak van de rechter staat wanneer het bewind van start gaat. Er worden rekeningen voor je geopend, eventuele schuldeisers benaderd en alle vaste lasten zullen uit handen genomen worden.

Als de financiële situatie inzichtelijk is wordt het budgetplan opgesteld. Deze wordt besproken met jou en dan gaan we samen aan de slag!

Interessante artikelen

Het stilzwijgend probleem: niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen

In een tijd waarin economische onzekerheid en financiële uitdagingen een groot thema zijn, zou je denken dat mensen met een laag inkomen, werklozen, arbeidsongeschikten en andere kwetsbare groepen in de samenleving volop gebruikmaken van beschikbare inkomensondersteunende regelingen. Echter, onderzoek toont aan dat er een stilzwijgend probleem bestaat: niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder >
Financiële problemen werknemer

Financiële problemen bij de werknemer leidt steeds vaker tot ziekteverzuim!

Ziekteverzuim onder werknemers kan meerdere oorzaken hebben, maar wist je dat financiële problemen steeds vaker de oorzaak zijn? Werknemers laten hun privéleven niet thuis als ze naar het werk gaan. Dit geldt ook voor financiële problemen en schulden. De vraag is hier: in hoeverre ben jij als werkgever op de hoogte van deze problemen? En in hoeverre bemoei jij je hiermee? Enerzijds is het een privékwestie, maar een werknemer met financiële problematiek kost een werkgever al gauw €13.000 per jaar!

Lees verder >

Gratis intake

Vraag vrijblijvend een gratis intake aan bij Licht Twee.