Lichttwee

Zzp’ers met schulden onder bewind

Veel zelfstandig ondernemers (zzp’ers) genieten van de vrijheid om zelf te bepalen hoeveel, waar en wanneer ze werken. Helaas is ondernemen niet zonder risico.

Er zijn diverse redenen te noemen waarom een zzp’er in ernstige financiële problemen kan komen. Denk aan inkomensdaling door één gebeurtenis, de onwetendheid van het doen van de aangiftes, het coronavirus of niet durven vragen om hulp. Maar ook grote opdrachtgevers kunnen wegvallen en de markt kan instorten.

Bij Licht Twee zien we ook vaak dat de zzp’er het overzicht kwijtraakt, doordat de zakelijke en privé financiën door elkaar lopen. Dit kan resulteren in een toename van incassobureaus, advocaten of deurwaarders die aankloppen en dreigen met beslaglegging, ontruiming of faillissement. Het is belangrijk om tijdig in te grijpen. Bewindvoering kan een oplossing bieden.

Licht Twee begrijpt de complexiteit van deze situaties. Wat eens een bloeiend bedrijf was, kan snel veranderen in een berg van schulden en onzekerheid. Het is belangrijk voor zzp’ers om te weten dat ze niet alleen staan. Soms kun je aanspraak maken op bijzondere overheidssteun en er zijn non-profit organisaties die de zzp’er met financiële zorgen helpen om de boel weer op orde te krijgen.  

Iemand met een inschrijving als eenmanszaak in de KvK of een zzp’er kan onder bepaalde voorwaarden ook onder bewind. Licht Twee heeft kennis en expertise op dit gebied. We hebben inzicht verworven in de specifieke uitdagingen waarmee zzp’ers worden geconfronteerd. We kijken of de inschrijving bij de KvK behouden kan blijven, maar meestal blijkt de onderneming niet levensvatbaar. Samen met de (ex-)ondernemer maken we een plan van aanpak op basis van de huidige situatie en bewandelen we het pad naar een financieel gezonde toekomst. We helpen met het scheiden van zakelijke en privé financiën en onderhandelen met schuldeisers.

Ben je zzp’er geweest en zijn hieruit schulden voortgekomen? Of ben je zzp’er en worstel je met schulden en/of het verlies van een financieel overzicht, weet dan dat er hulp is!

Deel dit artikel

Andere interessante artikelen

Het stilzwijgend probleem: niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen

In een tijd waarin economische onzekerheid en financiële uitdagingen een groot thema zijn, zou je denken dat mensen met een laag inkomen, werklozen, arbeidsongeschikten en andere kwetsbare groepen in de samenleving volop gebruikmaken van beschikbare inkomensondersteunende regelingen. Echter, onderzoek toont aan dat er een stilzwijgend probleem bestaat: niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder >

Gratis intake

Vraag vrijblijvend een gratis intake aan bij Licht Twee.