Lichttwee

Juiste berekening van het loonbeslag?

Het minimumloon en de uitkeringen zijn gestegen per 1 januari 2023 zodat mensen gecompenseerd worden in de sterk stijgende energiekosten en de dure boodschappen. Deze inflatiecorrectie is vastgesteld op 10%. Je zou er dus in inkomen of uitkering op vooruit moeten gaan. Toch is er een grote groep mensen die hier niets van verneemt!

Dit zijn de mensen met schulden waarbij loonbeslag is gelegd. De inflatiecompensatie gaat rechtstreeks naar de schuldeiser toe, wat niet wenselijk is want zo blijft er minder geld over om van te leven. De extra aflossing wordt gebruikt om de schulden te betalen, maar er is voor het betalen van de maandelijkse vaste lasten geen extra geld beschikbaar. Terwijl dit zo hard nodig is momenteel! 

Beslagvrije voet

Wanneer je een schuld hebt, kan er beslag worden gelegd op je inkomen. Schuldeisers moeten zich hierbij houden aan de beslagvrije voet. Dit is het gedeelte van het inkomen waarop beslagleggers geen beslag mogen leggen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemer de beslagvrije voet ontvangt. De hoogte van deze beslagvrije voet hangt af van het inkomen en de samenstelling van het huishouden. Deze maximumbedragen zijn wettelijk vastgelegd, namelijk:

  • Voor een alleenstaande is dit €1.872,81
  • Voor een alleenstaande ouder is dit €2.015,84
  • Voor gehuwden zonder kinderen is dit €2.470,03
  • Voor gehuwden met kinderen is dit €2.509,97


Voor mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen tot bijstandsniveau geldt een beslagvrije voet die gelijk is aan 95% van het inkomen inclusief vakantietoeslag. Dat betekent dat er 5% overblijft voor aflossing aan de schulden. 

Herberekening

De beslagvrije voet wordt niet automatisch aangepast, daarom merken mensen met schulden niks van de stijging in inkomen. Deurwaarders berekenen de beslagvrije voet in beginsel één keer per jaar. Hiervoor worden gegevens opgevraagd bij het UWV, de gemeente en de Belastingdienst.

Voorbeeld: er is in oktober 2022 door een deurwaarder beslag gelegd op het inkomen of uitkering. Er zal dan uiterlijk een jaar later (oktober 2023) een herberekening gedaan worden.

Je zult dus zelf in actie moeten komen door contact op te nemen met de beslaglegger. Dit geldt ook voor wijzigingen in het leven die invloed kunnen hebben op de hoogte van de beslagvrije voet, zoals het krijgen van een kind. 

Het is ook mogelijk om zelf een berekening te maken van de beslagvrije voet. Een rekentool op www.uwbeslagvrijevoet.nl is hiervoor een handig hulpmiddel. Houdt de loonstrook of uitkeringsspecificatie met het nieuwe inkomen bij de hand. Als het resultaat van de beslagvrije voet een hogere uitkomst geeft in de rekentool, dan is het advies om contact op te nemen met de beslaglegger. 

Deel dit artikel

Andere interessante artikelen

Gratis intake

Vraag vrijblijvend een gratis intake aan bij Licht Twee.