Lichttwee

Financiële problemen bij de werknemer leidt steeds vaker tot ziekteverzuim!

Ziekteverzuim onder werknemers kan meerdere oorzaken hebben, maar wist je dat financiële problemen steeds vaker de oorzaak zijn? Werknemers laten hun privéleven niet thuis als ze naar het werk gaan. Dit geldt ook voor financiële problemen en schulden. De vraag is hier: in hoeverre ben jij als werkgever op de hoogte van deze problemen? En in hoeverre bemoei jij je hiermee? Enerzijds is het een privékwestie, maar een werknemer met financiële problematiek kost een werkgever al gauw €13.000 per jaar!

Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat een werknemer die financiële problemen heeft wel 20% minder productief is. Daarnaast verzuimen ze meer, namelijk zo’n 7 dagen extra per jaar. Het hebben van financiële problemen veroorzaakt stress, fysieke en psychische klachten. Komt het tot loonbeslag, dan kost het de werkgever nog 3 extra werkuren vanwege het verwerken en de administratie. 

Het kan de meest loyale of hoogst opgeleide werknemers overkomen, zeker gezien de huidige inflatie. Werknemers met financiële problemen komen vaker voor dan je denkt, namelijk 75% van alle werkgevers heeft werknemers met schulden. Een groot deel van deze werknemers neemt de stress mee naar de werkvloer, maar praat hier niet over. Mensen schamen zich en moeten eerst een drempel over voor ze om hulp durven te vragen. Ondertussen stapelen betalingsachterstanden, loonbeslagen en stress steeds ver op. 

Zo’n 80% van de werknemers zou graag hulp krijgen bij de financiële problemen, maar durft hier niet om te vragen. Het is daarom voor een werkgever belangrijk om de signalen te leren herkennen:

  • Vragen om een salarisvoorschot;
  • Loonbeslag op het salaris;
  • Vaak vragen om extra uren;
  • Vragen naar het salaris als dit een dag later uitbetaald wordt;
  • Vraag naar uitbetaling van de overuren;
  • De werknemer slaat over bij het gezamenlijke cadeau voor een collega.

Ook kunnen problemen in de privésfeer leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld als de partner wordt ontslagen, wil scheiden of overlijdt. 

Gelukkig signaleren steeds meer werkgevers financiële problemen bij hun werknemers. Vanwege de schaamte en wantrouwen dat heerst rondom deze problemen, zijn er vanuit Licht Twee specialisten die als betrouwbare, maar onafhankelijke partij kunnen helpen. In een gesprek van 1 à 2 uur wordt de financiële situatie van de werknemer geïnventariseerd. Tijdens dit gesprek kan vaak al de hulp geboden worden die nodig is. Met als voordeel dat er bij Licht Twee ook uitloop is tot budgetbeheer of bewindvoering, mocht dit nodig blijken te zijn. 

Hoe mooi zou het zijn als meer werkgevers deze dienstverlening bieden als extra arbeidsvoorwaarde. Zie het als een goed HR-beleid en als investering voor de toekomst van je organisatie. 

Deel dit artikel

Andere interessante artikelen

Het stilzwijgend probleem: niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen

In een tijd waarin economische onzekerheid en financiële uitdagingen een groot thema zijn, zou je denken dat mensen met een laag inkomen, werklozen, arbeidsongeschikten en andere kwetsbare groepen in de samenleving volop gebruikmaken van beschikbare inkomensondersteunende regelingen. Echter, onderzoek toont aan dat er een stilzwijgend probleem bestaat: niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder >

Juiste berekening van het loonbeslag?

Het minimumloon en de uitkeringen zijn gestegen per 1 januari 2023 zodat mensen gecompenseerd worden in de sterk stijgende energiekosten en de dure boodschappen. Deze inflatiecorrectie is vastgesteld op 10%. Je zou er dus in inkomen of uitkering op vooruit moeten gaan. Toch is er een grote groep mensen die hier niets van verneemt!

Lees verder >

Gratis intake

Vraag vrijblijvend een gratis intake aan bij Licht Twee.